Discussion Topics

« Return to Neurogram

De 9 enneagramtypes en de 12 archetypes van Jung

Het enneagram heeft 9 types. Jung heeft 12 archetypes gedefinieerd die de complexen , mijns inziens de ABC-totes moeten aanduiden die in het onderbewustzijn huizen. En hij verdeelt ook nog het onderbewustzijn op in een aantal lagen op: De centrale kracht, de basis TAO, daarnaast de dierlijke zoals alle levende wezens bezitten, daarnaast de menselijke, -de volksgroep, -de natie, -de stam, -de familie, -individu. Hoe zijn deze te vatten in ABC modellen; zijn er dan groepen ABC modellen ??? en hoe dit te vatten in het Enneagram. Want als ik zo de types lees, dan lees ik eigenlijk het enneagram hierin.

Edited Tue, Apr 23, 2019 6:58 PM

Replies to this Topic

Groepen vormen de omgeving en de omgeving geven je de Antecedenten en Consequenties. Dus specifieke groepen conditioneren hun groepsleden op een specifieke manier. Vandaar dat mensen in een specifieke groep bepaald gedrag heel normaal en goed vinden, terwijl andere groepen daar anders over denken.

Post Reply

You must be logged in and a member of this Groupsite in order to post a reply to this topic.
To post a reply, contact your group manager(s) Join this Groupsite


NLP Kring Europa
Powered by Groupsite.com

Visibility Public Membership By Invitation or Approved Request Default Profile Professional

Your Status Not Logged-In