Discussion Topics

« Return to NLP

De zeven vooronderstellingen van NLP

Er zijn zeven vooronderstellingen. Snel samengevat:

1) Het is makkelijker je beleving van de werkelijkheid te veranderen dan de werkelijkheid zelf.

2) De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt.

3) Al het menselijke is nuttig uit te drukken in termen van de vijf zintuigen.

4) Alles dat nodig is om te veranderen draagt iemand al in zich.

5) De kaart is niet het gebied.

6) Iedereen is fantastisch, maar doet soms stom en dus spreken we iemand alleen aan op zijn gedrag.

7) Elk gedrag heeft een positieve intentie en er is altijd een context waarbinnen iets waardevols is.

Deze 7 komen uit de manual van Richard Bandler, de grondlegger van NLP.

In het beste Nederlandse boek over NLP, Breintraining: handboek voor moderne NLP, dat ik toevallig zelf geschreven heb, heb ik er een achtste bij verzonnen:

8) NLP mag nergens tegen de wetenschap in gaan.

Alle andere inclusief nummer 8 zijn er bij verzonnen. Dat mag natuurlijk want NLP draait om vrijheid. Alleen wat de meeste verzinners over het hoofd zien, is dat dit vooronderstellingen zijn en geen uitgangspunten. Een vooronderstelling is veel krachtiger omdat zelfs als je het probeert te ontkennen dat er nog steeds de kern van vooronderstelling overeind blijft. Wanneer dit geenszins het geval is, dan is er geen sprake van een vooronderstelling en hooguit van een veel zwakker uitgangspunt.

Als je (1) ontkent, dan bewijs je daarmee juist de vooronderstelling want je past je beleving van de werkelijkheid aan. Als je (2) ontkent, is precies dat de betekenis van mijn communicatie. Als je (3) ontkent, kan ik die ontkenning alleen maar via de vijf zintuigen tot mij nemen. Als je (4) ontkent, had je kennelijk de mogelijkheid tot ontkenning reeds in je. Als je (5) ontkent heb je kennelijk een andere kaart van het gebied. Als je (6) ontkent, heb je kritiek op mijn gedrag en geenszins op wie ik ben. En tenslotte als je (7) ontkent dan zit daar zeker een positieve intentie achter. Kortom, de kern blijft zelfs bij ontkenning overeind.

Als je (8) ontkent gebruik je kennelijk de logica en dat is wetenschappelijk. (8) is dus echt een vooronderstelling, ook al kan je een discussie voeren of het een vooronderstelling van NLP is.

Maar

?) Heb respect voor het wereldmodel van de ander

Als je dat ontkent, dan heb je geen respect voor het wereldmodel van de ander. De zin zelf is dus geen vooronderstelling. Dus los dat het inhoudelijk een slecht idee, kan het geen vooronderstelling van NLP zijn omdat het geen vooronderstelling is.

Idem met:

??) Iedereen heeft recht op liefde

Als je dat ontkent zijn er mensen die geen recht op liefde hebben. Opnieuw blijft er niets over van de kern van wat je stelt. ??) is dus geen vooronderstelling en dus ook geen vooronderstelling van NLP.

Dat het tot grote problemen leidt, komt doordat voorstanders weliswaar bewust het met de beste bedoelingen roepen (positieve intentie), maar onbewust is zo'n wereldmodel compatibel met zinnen als:

"Ik heb respect voor het wereldmodel van Robert M. waarbij hij zijn recht op liefde opeist bij babies."

Dat is een door en door zieke opmerking. Volkomen onbedoeld natuurlijk, maar wat je wil is dat jouw wereldmodel zulke opmerkingen inhoudelijk uitsluit. Uiteraard kan je er een derde regel bij verzinnen die zulke stellingen dan weer verbied. Maar dat zorgt ervoor dat je wereldmodel nodeloos complex wordt en dat er regels in opgenomen worden die tot contradictie leiden wat alleen maar weer verwarring geeft. Nee, veel beter is het om strikt in de leer te zijn, je wereldmodel met het metamodel te optimaliseren en goed door te denken over wat de implicatie op onbewust niveau zijn van allerlei op bewust niveau goed klinkende dogma's die echter in de praktijk het risico met zich meebrengen te veel weg te laten, te verdraaien en te generaliseren.

 

Edited Tue, Aug 21, 2012 7:58 AM

Replies to this Topic

Joost brother,

Watskeburt met de vooronderstelling "er bestaat geen falen, alleen feedback"?

 

Je hebt helemaal gelijk. Dom van mij. Ik heb het aantal door de war gehaald. Er zijn 8 vooronderstelling + 1 door mij verzonnen, want er is geen falen alleen maar feedback is er namelijk absoluut ook een.

Immers als je dat probeert te ontkennen, dan zeg ik doodleuk "dank je wel voor deze feedback".

Zolang jij de 2-zijdige armcatalepie techniek -zoals Bander deze van de athletische Erickson geleerd heeft die dit voordeed- maar goed beheerst vind ik je een prima trainer. Al gok ik dat menig NLP trainer niet doorheeft welke nuance ligt in wat ik hier schrijf.Wink

 

@ Joost

Wat is dan het grote voordeel als 'de kern van de vooronderstelling bij ontkenning overeind blijft staan'?

Ja, als je het uitlegt zoals jij dat doet dan lijkt me dat meer kracht hebben dan slechts een aanname. Maar wat dan nog? Levelt zal dat echt niet boeien, die blijft gehakt maken van NLP. 

Ik doe trouwens een mindread richting Levelt zijn gemoedstoestand, ik overtreed het metamodel. Het is mijn gokje dat Levelt dat niet zal boeien. Praten zonder metamodel overtredingen gaat nu eenmaal niet. 

En als kadootje, bij deze de vooronderstellingen van motiverende gespreksvoering van een IEP trainer. Er wordt gepoogt een samenhangend stelsel te bouwen, maar het hangt alleen niet samen zoals de 8 Society vooronderstellingen dat wel doen. Het is eerder een soort 10 adviezen + uitleg.

Het zijn inderdaad geen vooronderstellingen. Meer tien interessant ogende zinnetjes met als achterliggende trucje steeds een generalisatie poneren en daarna zeggen dat de generalisatie fout is. Tja, maar dat wisten we natuurlijk al. 

Het grote voordeel van een vooronderstelling is dat deze tot een double bind leidt: of mensen zijn het met je eens of mensen zijn het met je oneens, maar in dat laatste geval zijn ze het toch nog met de kern van wat je zegt eens. Oftewel mensen zijn het altijd met je eens ook als ze het met je oneens zijn. Er is bijna niets mooier dan dat!

Slim bedacht.

Wanneer is elke van deze 8 aan NLP toegevoegd?

Door wie is dat dan gedaan? (aangezien er op een gegeven moment een ontwikkelcommune kwam in de tuin van Spitzer en ze later bonje kregen met zijn allen)

Als Richard B zo briljant is, waarom is het NLP curriculum dan door Anne Linden opgesteld?

Profile Image for Emilie L. Emilie
  • Tue, Aug 14, 2012 12:55 PM

Citaat Joost:

1) Het is makkelijker je beleving van de werkelijkheid te veranderen dan de werkelijkheid zelf.
 

Zelf zeg ik altijd:

Je kan wél veranderen hoe jij in het leven staat maar het leven meestal niet!

 

De wijze waarop je in het leven staat is m.i. bepalend voor hoe jij het leven beleefd, ervaart, doorleefd, aan kan, hoe je omgaat met obstakels, tegenslag e.d. en hoe je zorgt dat je een voor jou optimaal leven leid. 

 

Wat is het verschil in mijn nr. 1 leefregel en die Joost geeft?

Maakt het iets uit?

Zo ja, wat en hoe dan?

 

 


  

Er zijn vele manieren om hetzelfde te zeggen. Dus wellicht zeggen we hetzelfde. Een zorgvuldige formulering voorkomt echter wel een hoop verwarring. In dit geval is van "in het leven staan" en "het leven" onduidelijk wat er precies wordt bedoeld. 

Geen idee wanneer de 8 vooronderstellingen ontwikkeld zijn. Vast wel in de eerste jaren en dus is het onduidelijk waar ze vandaan komen.

Richard is altijd tegen elke vorm van organisatie en het opstellen van een curriculum gaat vast tegen zijn anti-systeem houding in. Dus dat een mindere trainer vervolgens alles wil vastleggen in een curriculum zie je overal, ook bij NLP. Pas na het commerciële succes daarvan heeft Richard zich het curriculum eigen gemaakt.

Profile Image for Emilie L. Emilie
  • Wed, Aug 15, 2012 12:22 PM

@Joost

Citaat:

"Er zijn vele manieren om hetzelfde te zeggen. Dus wellicht zeggen we hetzelfde. Een zorgvuldige formulering voorkomt echter wel een hoop verwarring. In dit geval is van "in het leven staan" en "het leven" onduidelijk wat er precies wordt bedoeld."

Correctie, voor jou is het niet duidelijk wat er precies wordt bedoeld Wink


 

Persoonlijk vind ik jouw (Bandler) formulering net zoveel ruimte laten voor een eigen invulling en dus verwarring en onduidelijkheid want tja wat is "werkelijkheid" eigenlijk. De ene zal direct aannemen dat je doelt op een feitelijke werkelijkheid die objectief wetenschappelijk toetsbaar en waarneembaar is maar een ander met een andere visie gaat er vanuit dat de werkelijkheid niet meer is dan wat jij kan waarnemen binnen jouw beperkingen en mogelijkheden en dat zoiets als dé werkelijkheid niet bestaat omdat deze continue anders gezien, ervaren en beleefd wordt door ieder mens.

 

Ik denk dat we hetzelfde zeggen en vind mijn formulering beter omdat deze recht doet aan het feit dat ieder mens grotendeels in zijn eigen werkelijkheid leeft. Jouw formulering is m.i. beperkend en dat is toch een NLP doodzonde?

Joost, ik heb zitten puzzelen om de eerste vooronderstelling goed en zorgvuldig te formuleren in het Nederlands. Wat mij opvalt in de engelse vertaling is dat de nadruk ligt op: The ability to change.... is more often valuable then....

In mijn beleving gaat het dus om het vermogen waarover wij beschikken wat vaak waardevoller is dan de inhoud zelf.

Ik kom dus op de volgende vertaling uit. Wat vind jij hier van?

  1. Het vermogen om het proces te veranderen hoe je tot ervaring van de werkelijkheid komt, is vaak waardevoller dan het veranderen van de inhoud van jouw ervaring van de werkelijkheid

Verder, gaan vooronderstellingen uit van een theorie of stelling die je van te voren aanneemt voordat een logische eerste stap gezet wordt. Anders dan veronderstelling waar je na een gebeurtenis terug kijkt en iets veronderstelt wordt.

We nemen de NLP vooronderstellingen dus als waar aan. In mijn beleving om ons gedrag en acties te richten en zo te kunnen peilen of we de juiste richting op gaan. Ik zie het ook als een attitude waarmee je de dingen aangaat en je acties inzet.

Wat ik interessant vind in jouw verhaal is dat de NLP vooronderstellingen extra krachtig zijn omdat ze leiden tot een double bind. Er zijn vast vooronderstellingen op deze manier te bedenken die je in een verkeerde richting sturen, maar die je dan gelukkig als suggestie kunt verwerpen.

Terugkomend op mijn vraag. Wat je vind je van mijn formulering van de 1ste veronderstelling? 

Post Reply

You must be logged in and a member of this Groupsite in order to post a reply to this topic.
To post a reply, contact your group manager(s) Join this Groupsite


NLP Kring Europa
Powered by Groupsite.com

Visibility Public Membership By Invitation or Approved Request Default Profile Professional

Your Status Not Logged-In