Discussion Topics

« Return to NLP

Progressive Mental Alignment (PMA)

Ik heb toevalligerwijze net iemand gecoacht die Progressive Mental Alignment (PMA) had gedaan, maar daar een zeer slechte ervaring mee heeft gehad. Nu komen mensen pas vaak in laatste instantie bij mij voor coaching en zie ik natuurlijk vooral de mensen bij wie iets niet werkt omdat als het wel gewerkt had ze niet bij mij gekomen waren. En er is natuurlijk altijd de kans dat de persoon in kwestie tegen een PMA coach aangelopen is die haar werk slecht gedaan heeft.

Toch kwam uit het verhaal naar voren dat PMA nog steeds erg op zoek is naar de oorzaak van psychische problemen. Daarin wijkt het sterk af van NLP dat bijna nooit met de oorzaken bezig is. Neurologische gezien is er geen verbinding tussen een eventuele oorzaak vroeger en de problemen van nu. De enige link die er is, is dat in tijden dat het met iemand slecht ging, hij zijn brein negatieve patronen aangeleerd heeft. Daardoor voelt iemand zich vandaag de dag nog steeds slecht omdat het negatieve patroon is blijven hangen. De oplossing is het doorbreken van het negatieve patroon zodat het brein dat afleert en het aanleren van nieuwe positieve patronen. Daarvoor is geen kennis nodig van de oorzaken, maar alleen een techniek die het neurologische patroon verstoort. Vanuit die achtergrond heb ik geen interesse in PMA. Andere methodes zoals EFT en EMDR hebben wel een inhoudelijke structuur waarbij de nadruk ligt op het verstoren van bestaande neurologische patronen, vandaar dat ik daar meer mee heb naast hypnose en NLP.

Dat neemt niet weg dat als mensen er baat bij hebben en zich goed gaan voelen bij PMA dat ik daar een groot voorstander ben. Net zoals ik een groot voorstander ben van alles dat mensen verder helpt. Ook al klopt het, mijns inzien, theoretische gezien niet, als de resultaten goed zijn ben ik een voorstander

 

Replies to this Topic

Hoi Joost

Ik heb ook PMA geleerd en soms werkt het wel goed en soms juist niet.Het is eigenlijk een voortbreiden op nlp. Zo had ik vandaag een client die overgevoelig was voor licht en dan altijd lichte epileptische reacties kreeg.Na hem in een lichte trance gebracht te hebben kwamen we via verschillende patronen toch in de bron en was er op zijn 12 e een situatie waarbij hij in een ziekenhuis met brandwonden lag, en er een lamp boven hem in zijn gezicht scheen.Deze lamp triggerde destijds zo,n heftige emotionele reaktie dat er in het heden iedere keer wanneer hij licht zag deze fysiologische reactie getriggerd werd. Door de hele situatie weer in te vullen waarbij hij zelfs alles wat naast hem en om hem heen enz. zag,zonder dat ik dit voor hem invulde!, verdween de fysiologische en emotionele reactie. Alles werd hem duidelijk en de connecties en patronen die daaraan gekoppeld waren met de bijbehorende neurologische reacties verdwenen meteen.Het voelde voor hem meteen opgelost.Dit is natuurlijk hetzelfde als wanneer je het patroon zou verbreken met welke andere techniek dan ook. Maar voor sommige heel rationeel ingestelde mensen is dit dan toch de weg.Het maakt mijn werk ook makkelijker,want ik hoef niets te doen.het gebeurt vanzelf.Alleen af en toe te vragen wat er nog meer aanwezig is.

Zelf heb ik ook wat vervelende ervaringen met PMA coaches gehad, maar dat had meer te maken met het ontbreken van kennis van representatie systemen en niet begrijpen dat er visuele en auditieve en kinestetische taal bestaat en dat niet eens kunnen registreren aan de hand van oogpatronen. Nogal belangrijk in het maken van rapport. Zo heb ik de methodiek gemixt met regressie en andere technieken vaak gebruikt bij echt fysieke pijnen zoals, hamstring blessures, kiespijn enz. 

Zoals je al aangeeft, het is toch een patroon wat het brein gekoppeld heeft aan een fysiologische reactie met de zintuigelijke info al dan niet intern of extern aanwezig die destijds daar was.

In mijn boek Neurosofie laat ik zien dat elke methode succes kan hebben. Het voorbeeld dat ik daar hanteer is gebedsgenezing.

In Neurosofie staan een groot aantal principes en hoe meer een methode die principes hanteert hoe groter de kans, zo schat ik in, dat een methode gaat werken. Gebedsgenezing hanteert amper de in Neurosofie genoemde principes en NLP ze allemaal (dat is uiteraard geen toeval). PMA zal daar ergens tussen in zitten.

Een probleem dat de meeste NLP coaches en trainers hebben en ook de meeste mensen die met PMA werken, is dat hun succes vooral is gebaseerd op anekdotische succesverhalen en er geen statistische onderbouwing is. Aangezien je dat zelfs bij gebedsgenezing kan doen, zijn succesverhalen weliswaar goed voor de verkoop, maar slecht om aan te geven hoe goed iets werkt. Kortom, zolang je niet bereidt bent om data te laten zien van hoe goed PMA heeft gewerkt als jij ermee werkt en vervolgens bereidt bent om een weddenschap aan te gaan op de manier zoals ik hier beschrijf voor mijn werk met NLP ( http://nlpprotoscience.org/ ) dan zie ik het vooral als een verkoopverhaal.

Wat erger is, is dat de uitgangspunten van PMA ingaan tegen de uitgangspunten van NLP. Het combineren van NLP en PMA is dus onhandig omdat je of (a) mensen tegenstrijdige uitgangpsunten meegeeft wat volgens Bateson mensen richting schizofrenie leidt of, wat waarschijnlijker is je (b) de uitgangspunten van NLP laat varen en de uitgangspunten van PMA over neemt. Dat is gelukkig beter voor de mensen met wie je werkt, maar zorgt er wel voor dat wat jij als "NLP" verkoopt eigenlijk anti-NLP is. (Zie verder: http://antinlp.nl/

Het grootste probleem is er echter voor jezelf. Je hebt jezelf behoorlijk gehypnotiseerd met je verhaal over PMA. Nu is iedereen altijd in enige mate gehypnotiseerd en is mijn verhaal natuurlijk mijn hypnose. Maar tegelijkertijd kan je wel zien welke vorm van hypnose praktischer is. Dat kan je of doen door de principes van Neurosofie te hanteren of, wanneer je dat niet wilt, het metamodel te gebruiken. Hoe meer relevante overtredingen je van het metamodel maakt zonder dat je daar erg in hebt of bewust en expres het Miltonmodel gebruikt, hoe groter de kans is dat je jezelf hebt gehypnotiseerd met een verhaal dat onhandig voor jezelf is. Aangezien statistische data super specificiek en gedetaileerd is, kan je ook zien dat hoe minder statistiek mensen gebruiken om hun verhaal te onderbouwen, hoe groter de kans is dat zij zichzelf negatief hebben gehypnotiseerd.

Nu ga ik ervan uit dat je eigen hypnose erg krachtig is, maar wellicht pak je uit dit verhaal toch een paar puntjes mee.

Het idee van PMA is dat we een stimulus response machine zijn en (zoals ik vaak ook hoor bij NLP) het brein een leermachine is om ons leven gemakkelijker te maken. Soms gaat er in dat leerproces iets verkeerd en dat wil je veranderen. PMA gaat uit van hoe het brein werkt. Herinneringen wordt bij PMA beschreven als clusters van neuronen die afgevuurd worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de neocortex (waar feitelijke informatie is opgeslagen) en het Limbisch deel van de hersenen wat de zetel is van emoties.

Natuurlijk is het veel complexer dan ik hier vertel, ik probeer het idee van PMA en wat er gezegd wordt over het brein te vereenvoudigen. Er wordt gesteld dat neuronen een specifieke hebben, bijvoorbeeld dat een neuron verantwoordelijk is voor een specifieke kleur grijs. Dit neuron is verbonden met allerlei verschillende herinneringen waar deze kleur grijs in voorkomt. Hij maakt dan ook vele miljoenen verbindingen met andere clusters van neuronen.

Als wij dagelijks door het leven gaan, dan verwerkt het brein veel informatie en selecteert herinneringen of fragmenten daarvan om te begrijpen in het hier en nu wat er nu eigenlijk precies gebeurt en we daarvan bewustzijn. Het selecteren van herinneringen of fragmenten die op de situatie lijken gebeurt op basis van een emotionele code die het brein heeft meegegeven tijdens het opslaan van informatie. Dan vind er een interessant proces plaats. De clusters van neuronen die geactiveerd worden, zijn ook verbonden met clusters van neuronen in het limbische deel van de hersenen. Dat deel van de hersenen activeert dan de fysiologische reactie die ook hoort bij de situatie van de herinnering (of fragment daarvan). Zo voel je dan bijvoorbeeld de adrenaline opnieuw door je lichaam stromen zoals dat toen ook was. Natuurlijk weet iemand wel dat het niet nodig is (als het gaat om een slechte ervaring), maar het voelt niet zo omdat het lichaam anders reageert. Op dat moment wordt je dan bewust van emoties en gevoelens en dat heeft invloed op het gedrag.

In PMA wordt gezegd dat, als we normal functioneren, clusters van neuronen constant worden afgevuurd. Soms maakt iemand iets mee waardoor het brein een slecht onbewust patroon ontwikkeld. Een dergelijk patroon kan iemands dagelijkse functioneren negatief beïnvloeden. Het kan zelfs verergeren, net zoals in NLP over fobieën wordt gesproken, doordat het brein informatie verkeerd generaliseert. Als iets heel heftigs is gebeurt, dan kan het volgens PMA, gebeuren dat informatie niet goed werkt kon worden op dat moment door het brein en dan ontstaat er een bad cluster is het idee.

Wat betekent dat het lastig is om de gebeurtenis weer goed terug te kunnen halen voor de geest (wat bijvoorbeeld wordt gedaan bij fast fobia cure), maar wel het leven van iemand nadelig kan beïnvloeden. Bij het opslaan van herinneringen wordt altijd een emotionele code meegeschreven, wat gebruikt wordt in het selectie proces wat ik hiervoor heb beschreven. Bij heftige gebeurtenissen krijgt zo'n herinnering dan een code rood te gekend, wat inhoudt dat deze altijd wordt gekozen voor welke herinnering dan ook en de fysiologische code wordt afgevuurd die bij die situatie hoorde. Omdat het brein op een verkeerde manier gegeneraliseerd heeft, hoeft de respons die iemand heeft niet te passen bij de situatie waar iemand zich in bevind. Het idee is om bad clusters op te sporen, zoals ik het ervaren heb, door middel van focussen (en andere slimme technieken), de bad cluster opnieuw te activeren zodat het brein de kans krijgt de informatie alsnog goed te verwerken en de code rood codering weggehaald wordt.

Misschien verwoord ik het een beetje onduidelijk hier, maar dat komt omdat er veel over te zeggen is, je kan er een boek over schrijven. Ik heb niet ervaren dat ik bij PMA specifiek op zoek ging naar een oorzaak. Zeker niet door middel van gesprekken die sommige coaches wel doen, het uitspitten van het verleden. Ik heb het ervaren als bewust worden van gevoelens die je hebt in bepaalde situaties (wat ik dan even vergelijk met problem states eliciteren) en door middel van hypnose (wat niets meer is dan gefocuste aandacht) de ervaringen versterken en te onderzoeken wat er boven komt aan beelden, gevoelens, kleuren, geluiden, geuren, gedachten, smaken etc. Door het focussen worden neuronen clusters geactiveerd en door steeds te blijven onderzoeken en te focussen, zal er een moment komen dat het cluster van neuronen wordt geactiveerd die voor het probleem zorgt (de bad cluster).

Joost, nu ben ik erg benieuwd wat er verkeerd is aan dit verhaal, wat ik over PMA begrijp, en dan met name mijn versimpelde idee van wat ik begrijp wat PMA zegt over hoe het brein werkt.

Een andere extra vraag, vind jij dat bij de fast fobia cure niet uitgegaan wordt van een oorzaak? Je werkt toch meestal met een gebeurtenis waar iets is ontstaan? Hoe zit dit dan in elkaar volgens jou? 

PMA doet alsof het op wetenschap is gebaseerd, maar dit is flauwekul. Er worden wat neurowetenschappelijke termen misbruikt en dat is alles. Er is geen verwijzing naar wetenschappelijke artikelen (omdat er geen zijn) en er is geen statistisch onderzoek. Kortom, de link met de wetenschap is misleiding.

Meer misleiding volgt omdat men het heeft over "gezondheidsproblemen":In een notendop: de Progressive Mental Alignment techniek richt zich op de oorzaak van gezondheidsproblemen en overtuigingen die ons van succes weerhouden. De techniek richt zich op deze oorzaak en verwijderd voorgoed de hierbij behorende negatieve fysiologische lading.

Deze fysiologische lading veroorzaakt:

- Negatieve overtuigingen die jou niet dienen
- Zelfsaboterende handelingen en gedragingen
- Psychosomatische gezondheidsproblemen

Bron

NLP gaat uit van een educatief perspectief, terwijl PMA uitgaat van een medisch perspectief. Bij PMA is iemand kapot en ziek, bij NLP ga je ervan uit dat er niets mis is met mensen, maar dat ze nog niet hebben geleerd om goed om te gaan met een moeilijke situatie.

Verder zie je hoeveel er in oorzaak/gevolg wordt gedacht.

Het metamodel, een van de kernonderdelen van NLP, geeft aan dat een oorzaak/gevolg redenering een verdraaiing van de werkelijkheid is. Prima te gebruiken voor hypnose, maar slecht wanneer je iets aan het verduidelijken bent.

Goede NLP maakt dan ook geen gebruik van oorzaak/gevolg redeneringen, ook geenszins bij de fast phobia cure. Wanneer je als NLPer iets verduidelijkt dan dien je geen relevante overtredingen van het metamodel te maken. Oorzaak/gevolg redeneringen zijn bijna altijd relevante overtredingen. 

Nu zijn er vele manieren om te communiceren op zo'n manier dat je geen relevante overtredingen van het metamodel maakt. Mijn favoriete manier is:

Persoonlijk schat ik in dat na het doen van de fast phobia cure de negatieve situatie verbetert.

Dat is het voordeel van subjectieve Bayesiaanse statistiek! Het helpt je enorm bij het voorkomen van metamodel overtredingen.

Toch begrijp ik je niet goed. Als ik een fobie heb, dan gaat NLP er toch ook vanuit dat dit komt door een verdraaiing, vervorming of generalisatie van een gebeurtenis uit het verleden? Dan wil je toch het brein voor die specifieke situatie onderwijzen? Ik ga toch terug in de tijd en spoel filmpjes terug enzo... dan ben ik toch met de oorzaak bezig om het "probleem" wat ik nu ervaar te veranderen?

Dus PMA misbruikt wetenschappelijke termen. Maar wat ingezet wordt als misbruik, wat uit de neurowetenschap komt, is dat onzin? Wat in PMA wordt beschreven hoe het brein werkt, hoe we leren, hoe neuronen clusters vormen en het limbische brein de fysiologie activeert die hoort bij de herinnering etc. Het verklaart voor mij een hoop waarom ankeren zo goed werkt en waarom het eliciteren van states zo goed werkt.

Er wordt geclaimd dat het uit de neurowetenschappen komt, maar nergens zijn verwijzingen te vinden waar het uit de neurowetenschappen komt. Wat toch logisch zou zijn als er daadwerkelijk links waren. Nu ken ik niet al het neurowetenschappelijk werk, maar heb ik de afgelopen jaren flink wat neurowetenschappen bestudeert bij de Erasmus Universiteit en nergens wordt ook maar iets genoemd wat op PMA lijkt.

Dat een verhaal een mooie verklaring is, is juist een aanwijzing dat er veel hypnose plaats vindt en weinig verheldering. Dat is niet fout als je bewust en expres bezig bent mensen te hypnotiseren (hoewel het wel fout kan zijn als je hypnose expres toepast om mensen geld afhandig te maken natuurlijk). Maar hier wordt het gebruikt als verheldering en daar is dus geen sprake van. Als je het PMA verhaal een goede verklaring vindt, dan klinkt het in mijn oren als "dit verhaal heeft mij goed gehypnotiseerd".

Aangezien er geen oorzaken bestaan, is het onmogelijk dat NLP met oorzaken werkt. Binnen NLP zoeken we geen verklaring. Juist omdat we weten dat verklaringen alleen hypnose is. In plaats van een verklaring is het goed genoeg om te zeggen: "Geen idee waarom dit werkt, maar bij de meeste mensen werkt het". Of in wat beter subjectief Bayesiaanse statistiek-praat: "Ik schat in dat na het doen van deze NLP procedure de meeste mensen minder last hebben van hun probleem".

Aangezien het zo'n belangrijk onderwerp is binnen NLP en maar weinig NLP beoefenaars snappen wat hier speelt, is de NLP nascholing uitermate slim om te doen.

Hier is een quote waarom PMA in mijn ogen zo fout is:

Alles is leermoment en belemmerende overtuigingen, diep geworteld in jeugd en constitutie, zijn hardnekkig. Kanker als overleving geeft de kans ze op te lossen.

Gelukkig kan je ze ook oplossen zonder kanker te krijgen, door PMA toe te passen.

Bron

Oftewel, de oorzaak van kanker zijn belemmerende overtuigingen en als je geen kanker wil kan je ze maar beter met PMA weghalen. Ronduit misselijk makende misleiding.

 

Ik ben het met je eens dat bepaalde dingen die gezegd worden over PMA niet handig zijn. Dat zijn dan ook slechte suggesties die ik verwerp, wat je natuurlijk ook leert bij NLP.

Daarnaast sta ik nog steeds open voor goede ideeën die helpen om veranderingen te realiseren en ja daar kan een goed verhaal bij helpen. Ik ben niet zo bezig of het goed is of te verklaren dat het fout is, maar wil ervaren hoe het werkt en als het bij mij werkt, dan schat ik in dat het bij de meeste mensen ook kan werken.

NLP is eigenlijk ook een heel goed verhaal hoe verandering werkt en de verhalen van Richard Bandler een aaneenschakeling is van anekdotische succesverhalen die mensen aanzet tot denken en verandering. Maakt dat van hem dan een grote oplichter? Er wordt goed geld verdient aan NLP en veel mensen hebben daar baat bij (dan bedoel ik ook de mensen die NLP leren en hun leven meer op orde hebben gekregen daardoor).

Ik heb niet het idee dat er bewust geld afhandig gemaakt wordt bij PMA, niet anders dan bij NLP. Ik zie mensen die een grote passie hebben het leven van anderen te helpen verbeteren. Net als er mensen zijn die met NLP mensen graag meer keuze vrijheid willen geven en mensen bewuster willen maken wat effectieve communicatie is.

 

NLP werkt niet met oorzaken herhaal je hier boven. Wat ben ik dan bij de fast fobia cure aan het doen als ik oude gebeurtenissen aan het terugspoelen ben? Als ik niet werk met oorzaken, waar werk ik dan wel mee volgens jou? Want als die herinnering waar ik aan werk niet een oorzaak is, wat ben ik dan aan het doen? Ben ik dan één of ander ritueel aan het doen, doen alsof, om ervoor te zorgen dat ik nu geloof dat ik geen probleem meer heb? Deze moet je me toch even goed uitleggen, want ik begrijp je niet.

Er is een verschil tussen wat je als coach doet en wat je als trainer doet. Nogmaals, in Neurosofie geef ik het voorbeeld van gebedsgenezing als iets dat bij sommige mensen ook kan werken. Alles kan werken, en als het werkt dan is het prima.

Als trainer heb je echter een andere taak dan als coach. Als coach dien je te zorgen dat mensen uit de problemen komen. Als trainer heb je de taak dat mensen goed worden opgeleid. Daartoe behoort ook goed dat je hetgeen waarin je mensen opleidt goed kan verduidelijken, dat wil zeggen zonder relevante metamodel overtredingen te maken. Daarnaast dien je als trainer ook mensen te hypnotiseren zodat slechte hypnose ongedaan wordt gemaakt en goede hypnose daar voor in de plaats komt. Opleidingen waar de trainer alleen maar mensen hypnotiseert en geenszins in staat is om de stof te verduidelijken zijn middelmatige tot slechte opleidingen.

Daar komt bij dat wanneer je als trainer of coach onderling overlegt over wat wel werkt en wat niet werkt, het totaal geen zin heeft om de ander te hypnotiseren om te denken dat wat je doet werkt. Juist dan, en dit is precies waar dit forum, deze discussie en de email uitwisseling waar het bericht vandaan komt, juist dan is het groot belang dat je in staat bent om te verduidelijken wat je vindt zonder relevante metamodel overtredingen te maken. Praten in termen van wat mensen daadwerkelijk meemaken volgens de vijf zintuigen helpt dan. En statistiek helpt dan ook.

Heeft het al heel weinig zin om als coach of trainer elkaar onderling te hypnotiseren, nog veel zorgelijker is het als iemand zichzelf heeft gehypnotiseerd en geenszins meer in staat is om de stof waarin die training geeft of waarmee hij of zij iemand coacht, voor zichzelf te verduidelijken zonder op relevante manier het metamodel te overtreden. Dan krijg je ware gelovigen die alleen nog maar, vaak slecht begrepen, dogma's herhalen.

Er is altijd een kansje dat het dan toch nog goed gaat, maar de ervaring leert dat zulke ware gelovige trainers en coaches veel te weinig weten wat ze doen, veel te veel onnodige risico's nemen en vervolgens mensen ernstig beschadigen. Daar merkt bijna niemand wat van omdat de betrokkenen er veel aan doen om te voorkomen dat zoiets naar buiten komt. Ook de, op zich goed werkende, klachtenprocedure bij de NVNLP heeft uiteindelijk tot doel om te voorkomen dat zulke klachten bekend worden. Als stichting NLP Kring krijgen we helaas wel te maken met zulke ernstige schade na het doen van NLP en wij kunnen dan de rotzooi achter zulke trainers en coaches opruimen.

Het is duidelijk dat je nog gehypnotiseerd bent met het idee dat oorzaken wel bestaan, maar dat NLP er geen gebruik van maakt. Maar dat is allerminst wat NLP inhoudt. Het metamodel maakt duidelijk dat er helemaal geen oorzaken zijn. Daarmee staan ze in de traditie van de grote filosofen Hume, Nietzsche, Russel en De Finetti. Overigens heel begrijpelijk dat je nog in de ban bent van deze vorm van hypnose, want hetzelfde geldt voor 99,9% van de mensheid.

Er is dus helemaal geen enkele methode die wel met oorzaken werkt, want er bestaan helemaal geen oorzaken. Alleen zijn er veel methoden die ten onrechte denken dat ze met oorzaken werken. Dat is de reden dat er onnodige risico's worden genomen, want als je denkt dat je werkt met X maar er bestaat helemaal geen X dan gaat er iets flink fout.

Wat er wel is, is het opeenvolgen van momenten in de tijd. Althans zo komt het op ons over. Wij nemen sequenties waar. Wij menen patronen te herkennen en verwachten dan dat een regelmatig patroon in het verleden zich in de toekomst herhaald. Deze verwachting is subjectieve Bayesiaanse statistiek. Aan de hand van jouw eigen ervaring en kennis van de wereld en het verleden heb jij persoonlijk een subjectieve inschatting over de kans waarmee patronen zich in de toekomst herhalen.

Jij hebt, net als ik, een hoge verwachting dat na het doen van de fast phobia cure, meer positieve patronen volgen. Dat is een sequentie en geen oorzaak/gevolg.

Joost en Mitchel, wat ik mensen aanraad: selecteer uit elke benadering wat voor jou werkt en juist aanvoelt en maak het tot een zienswijze en tool voor jezelf als je je daar ok bij voelt.  Laat de lesgevers in de benaderingen elkaar maar naar het leven staan (bij wijze van spreken). Wij, leken en critici, zullen er wel selectief uit filteren wat we zinvol vinden en daar laten wat ons onzin lijkt. Wat we eruit meenemen en wat we daar laten maakt ons tot authentieke mensen. Zo vormen we onze eigen toolbox en zienswijze op mensen en de wereld. Dat maakt ons tot unieke authentieke mensen. We hanteren onze eigen criteria om zaken zinvol te vinden en andere zaken niet uit een benadering.  Dit in plaats van een hele benadering als geheel zomaar over te nemen omdat een lesgever ons dat zegt te doen.

Edited Tue, May 24, 2016 12:22 PM

Joost ik acht de kans zeer groot dat veel zaken die nu wetenschappelijk bewezen wordt over 20 jaar alweer achterhaald is. Tot die tijd zullen mensen de inzichten herhalen en delen als dogma's zoals jij zegt en geloven mensen nu dat het de waarheid is.

Ook Richard Bandler raad aan om zijn boeken met terugwerkende kracht te lezen, beginnen met zijn nieuwste werk en dan terug gaan in de tijd, waarom? Omdat sommige oude ideeën achterhaald zijn en hij weer nieuwe inzichten heeft gekregen. Hoe? Door zijn ervaringen en nieuw verworven kennis. Voor zijn nieuwe inzichten hebben mensen hem geloofd in de dingen die hij vertelde (vele hebben zelfs toen goede resultaten geboekt en sommigen ook niet). Richard Bandler is gelukkig een sterke persoonlijkheid die zich niets aantrekt wat anderen van hem vinden, ook al krijgt hij veel kritiek op zijn werk (en veel lof), hij gaat gewoon door en verbetert constant zijn werk.

Helder communiceren en verduidelijken vind ik een belangrijke zaak. Zomaar roepen dat het onbewuste slimmer is en dat het daarom werkt vind ik ook een vorm van goed gelovigen opleiden, maar wat is dan het onbewuste en hoe werkt dat dan brein technisch.

Sowieso zijn NLP trainingen van de society sterk gericht op unconsious installations waarbij het niet altijd even goed in detail (brein technisch) wordt uitgelegd waarom een techniek nou zo goed werkt en waarom het werkt, het is een sterk ervaringsgerichte opleiding waar ik zelf enorm voorstander van ben, en het geleerde wordt ondersteund door het vertellen van vele anekdotische verhalen (die sowieso aanzetten tot verandering).

Mensen veranderen vaak in de training, krijgen goede ideeën, zonder te weten waar het vandaan komt of wat er nu precies gebeurt is. Dat komt natuurlijk door de manier van trainen en het bewust inzetten van overtredingen van het metamodel.

Wat ik daarmee wil zeggen is dat veel dingen niet verduidelijkt worden, ook niet altijd in de trainingen van de society trainers, maar de mensen door middel van ervaring veel bewust en onbewust leren en ze daardoor beginnen te geloven dat NLP goed werkt en dat is maar goed ook.

Ik heb mensen in trainingen zien rondlopen en totaal niet wisten wat ze nu echt moesten gaan doen, geen concrete uitleg. Ze zijn maar gewoon wat gaan doen wat ze hebben gezien wat er gedaan werd en komen zo in hun eigen ervaring terecht, wat door middel van de slim opgezette oefeningen, transformerende resultaten opleveren (natuurlijk door de vele pre-hypnotische suggesties die worden gegeven voordat de oefening gedaan wordt).

Zo is NLP ook heel veel mensen aan het hypnotiseren met goede ideeën wat de kwaliteit van het leven verbetert. Als mensen eenmaal goede ervaringen hebben met hetgeen ze hebben gedaan, dan zullen ze daarover spreken dat het echt iets is wat je moet doen om je leven te verrijken.

Wat ik zeker met je eens ben is dat je geen dogma's wilt leren aan mensen, zaken die ze klakkeloos overnemen en waardoor ze in hun wereld model juist weer beperkt worden.

Of mensen leert dat bijvoorbeeld "respect hebben voor iemands wereldmodel" betekent dat je jouw omgeving gaat hypnotiseren dat zij geen respect hebben voor jouw wereldmodel zodat je geen kritiek krijgt op de slechte ideeën die je hebt, wat ik ook veel zie gebeuren als iemand zijn practitioner training heeft afgerond.

 

Dat je overal meepakt wat voor jou werkt, is prima maar ook een cliché. Dat wil zeggen dat de kans groot is dat het ook middelmatig is en dat je het dus beter kan doen dan dit. 

De beste manier om het beter te doen dan wat je voorstelt, is om uit te zoeken wat statistisch gezien het beste werkt en je dat eigen maken. Dan is de kans groot dat je jezelf overtreft en dat je verder komt dan alleen maar meepakken wat voor jou werkt.

Je hebt gelijk dat ook bij NLP er weinig wordt uitgelegd over hoe het brein werkt. Sowieso hebben de meeste trainers in Neuro-Linguïstisch Programmeren verdacht weinig kennis van het brein en hoe het brein werkt.

Tegelijkertijd is er ook nog heel weinig bekend over hoe het brein werkt. Mijn punt is negatief in de zin dat ik het verkeerd vindt om te doen alsof je wel iets weet over het brein zoals er bij PMA gebeurt.

Zelf houd ik een uitgebreid verhaal over het brein in mijn opleiding en elke keer zeg ik er keurig bij dat we nog heel weinig weten en dat mijn verhaal de beste metafoor tot nu toe is. Mijn nieuwste boek Psychologie Zonder Inhoud gaat bijna geheel over het brein. Meer Dan Waar gaat over taal en is het equivalent van Linguïstisch in het door mij ontwikkelde Mathematische NLP. Psychologie Zonder Inhoud gaat over het brein en vormt de basis van het Neuro gedeelte van Mathematische NLP.

Er is niets mis met een verhaal houden over hoe het brein werkt. Daarbij is het natuurlijk wel beter wanneer dat verhaal in de buurt komt met wat neurowetenschappers ervan vinden. Maar doen alsof het iets anders is dan de waarheid, alsof jij precies weet hoe het zit en claimen dat de rest geen idee heeft zoals PMA doet, dat is prima hypnose, maar ook misleiding.

Middelmatigheid is iets waar je altijd in terecht komt als je steeds beter wilt worden, lijkt mij, dan is het altijd goed om je te verdiepen in dingen die statistisch gezien goed werken.

Maar welke waarde ik aan jouw statistieken kan toekennen is dan niet transparant, hoe kan ik weten dat dit een goed beeld van de werkelijkheid geeft, misschien is het wel een heel goed hypnotiserend marketing verhaal wat je hier steeds keer op keer herhaald, zodat mensen het op een gegeven moment klakkeloos accepteren dat het allemaal waar is wat je hier roept.

Ik denk dat altijd goed is om zelf uit te blijven zoeken wat goed werkt. Daarbij denk ik ook dat het goed is om "het proces" en "het verhaal" los van elkaar te zien. Het proces kan goed werken, het verhaal kan misleidend zijn.

Ik wil de dingen dan verduidelijk hebben zodat mijn begrijp helderder wordt, zonder op voorhand dingen te verwerpen.

Als je zegt dat PMA in het verkopen dingen roept die niet overeenkomen met NLP denken, dan ben ik het daar over eens. Vanuit NLP gezien zijn het dan slechte suggesties die je geeft aan mensen.

Daarnaast is het interessant om te onderzoeken wat PMA te vertellen heeft over het proces en de werking van het brein. In het boek over PMA staan wel vele verwijzingen naar diverse publicaties en boeken over neuropsychologie.

Ik weet niet of het duidelijk is of ik nog gehypnotiseerd ben dat oorzaken bestaan. Ik ben in ieder geval op zoek naar verduidelijking omdat ik jou niet begrijp.

Oorzaak gevolg -> ik heb een slechte jeugd gehad, daarom kan ik nu niet succesvol zijn, vind ik een slecht idee om aan te nemen. In dat geval geloof ik niet oorzaak gevolg en zo zijn er heel veel slechte ideeën die je kunt hebben.

In het geval van een fobie voor bijvoorbeeld spinnen is het ook slecht om te zeggen: ik zie een spin, dus ik ben bang (immers dat voel ik toch). Je kunt dat zeggen dat het een gekke oorzaak gevolg redenatie is, iemand weet het wel, maar het voelt niet zo.

Vervolgens gaan we de fast fobia cure doen waarbij we een moment pakken waarop iets "ontstaan" is en doen we de procedure. Als NLP geen oorzaak kent, wat is dan het "iets ,het moment waarop het brein iets verkeerd heeft gegeneraliseerd" waar we mee werken. We kunnen het volgens NLP geen oorzaak noemen, hoe noemen we dat dan wel?

Als jij mij dit verduidelijkt krijgt, dan zal ik waarschijnlijk ge-dehypnotiseerd raken en is de kans aanwezig dat dit de kwaliteit van mijn leven aanzienlijk verbeterd.

Heb ik nog een vraag. Even los van de oorzaak gevolg redenaties die PMA stelt als het gaat om het oplossen van problemen, want dat ben ik het met je eens dat het niet handig is vanuit het NLP gedachtegoed bepaalde uitspraken te doen.

Wat maakt dat jouw metaforisch verhaal over het brein een meer legitieme metaforisch verhaal is over het brein dan PMA, om goede dingen getraind te krijgen bij mensen?

De kans is groot dat beide verhalen na 20 jaar veranderd zijn op basis van nieuwe inzichten over de werking van het brein. Overigens geef ik in mijn trainingen ook altijd een uitgebreid verhaal over het brein, zeker in mijn hypnose trainingen, waar de meeste mensen het onbewuste meestal als iets geheimzinnig zien, is dit prima uit te leggen wat het dan precies is.

Het verschil wat ik lees is dat jij toegeeft dat op basis wat jij bestudeerd hebt over neurowetenschappen men er nog weinig over weet en jij vindt dat PMA zegt alsof het allemaal zo is. Dus als PMA ook zou zeggen dat we er eigenlijk weinig over kunnen zeggen, dan is het weer helemaal prima om een goed metafoor te gebruiken.

Zoiets als je training beginnen met de woorden: geloof niets van wat ik zeg, trek je eigen conclusie op basis van je eigen ervaringen. Dan heb je daarna een vrijbrief om metaforen te vertellen die dichtbij de waarheid liggen waar we nu in geloven.

Het is me duidelijk dat je het heel belangrijk vindt dat de dingen goed geformuleerd moeten worden als we boodschappen communiceren, helemaal als we dit doen vanuit de rol als coach en trainer.

Ik vind het alleen persoonlijk niet zo handig, dat als bepaalde dingen niet goed geformuleerd zijn, gelijk een hele gedachtegoed te verwerpen. Ik denk dan dat het zinvoller is een discussie te starten die dingen verduidelijkt.

Net zoals ik graag verduidelijk wil hebben hoe het zit met fast fobia cure en de relatie of geen relatie met oorzaak gevolg denken. Tot nu toe is mij dat niet duidelijker geworden.

Dat is het mooie aan subjectieve Bayesiaanse statistiek. Zelfs als je er nog nooit over hebt nagedacht kan je er toch achter komen wat je ervan vindt. Dit gaat namelijk aan de hand van weddenschappen zoals beschreven op de site. Op de site wordt de volgende weddenschap aangeboden:

Voor de komende 100 mensen die de NLP Kring coaches coachen krijg je van mij 80 euro als er geen factuur wordt gestuurd (alle NLP Kring coaches coachen op basis van no cure no pay) zolang je mij maar 20 euro betaald wanneer er wel een factuur wordt verstuurd. (Facturen versturen kan je ook vervangen door wel of geen succes te hebben. Of door dat de kwaliteit van leven score na de coaching hoger is dan daarvoor.)

Als mijn statistiek klopt, dan betaal ik jou 20 x 80 = 1600 euro en betaal jij mij 80 x 20 euro = 1600 euro !!!

Mocht je vinden dat de NLP Kring coaches het slechter doen dan 80% succesrate dan is het aan te raden de weddenschap aan te gaan. Wanneer je het met mij eens bent dat ze minstens 80% succes hebben dan is het aangaan van de weddenschap onzinnig en irrationeel. Dat laatste kan je ook omdraaien: een ieder die weigert deze weddenschap aan te gaan is het op zijn minst met mij eens of vindt dat NLP nog beter werkt dan deze cijfers. 

------------------

Wat betreft oorzaak/gevolg is de uitleg een uitgebreid proces dat ik weiger om hier in zijn geheel te herhalen. Al was het maar dat meerdere van mijn boeken erover gaan zoals Neurosofie, De Logica van Onzekerheid en Meer Dan Waar. 

Een van de vergissingen die je maakt in het bovenstaande is te denken dat als blijkt dat X niet bestaat, welke Y X dan vervangt. Maar als X geen bestaan heeft, dan is er ook geen vervanging van X.

Geen idee of de volgende video helpt omdat het over de Tao van Joost gaat, maar de titel suggereert dat het over oorzaak/gevolg gaat:

 

 

 

PMA wordt al een heel stuk beter te pruimen wanneer de PMA beoefenaars zeggen: "Niemand weet precies hoe het zit, maar dit is het verhaal dat wij het meest waarschijnlijk vinden over het brein." Mijn subjectieve persoonlijke waarschijnlijkheidsinschatting is dat het heel onwaarschijnlijk is dat ze zoiets zullen zeggen omdat zij inschatten dat het hun geld kost omdat ze het moeten hebben van de pseudowetenschap die ze nu hanteren.

Ook de verandering van naam van BCE (Bad Cluster Elimination) naar PMA suggereert mij al dat men problemen rond BCE achter de rug wilde hebben en zich voortaan PMA is gaan noemen. (Al heb ik die problemen nog niet weten op te sporen.)

Als je met "hele gedachtegoed te verwerpen" doelt op weigeren er gebruik van te maken dan is het correct. Tegelijkertijd is er dan wel heel veel dat ik verwerp. Tot op heden heb ik geen enkel goed verhaal over PMA gehoord, alleen maar onzin. Maar dat betekent geenszins dat ik het helemaal verwerp in de zin dat ik denk dat er nooit enig goed verhaal wordt verteld door een PMA beoefenaar, laat staan dat ik denk dat niemand ooit beter wordt van PMA. Ik acht die kans alleen behoorlijk laag. Als dat helemaal verwerpen is, dan verwerp ik het helemaal. 

Zelf formuleer ik het als: nog geen enkele aanleiding gevonden om het me eigen te maken en mijn verwachting is dat de kans heel klein is dat er tijdens mijn leven daar verandering in komt.

Nog een quote van de PMA website dan:

"Als Joop Korthuis ooit de Nobelprijs zou krijgen, dan verwondert me dit beslist niet!! Drs. Jaap Tybout, Psycholoog, Utrecht."

Ik ga met veel plezier de volgende weddenschap aan: ik betaal iemand 10.000 euro als Joop Korthuis een nobelprijs wint, zolang hij of zij mij elk jaar dat Joop Korthuis geen nobelprijs wint mij 1 euro betaalt. Ik ben benieuwd of er een PMA beoefenaar is die die weddenschap met mij wil aangaan.

Post Reply

You must be logged in and a member of this Groupsite in order to post a reply to this topic.
To post a reply, contact your group manager(s) Join this Groupsite


NLP Kring Europa
Powered by Groupsite.com

Visibility Public Membership By Invitation or Approved Request Default Profile Professional

Your Status Not Logged-In