Discussion Topics

« Return to NLP

3 stromingen hypnose

Joost,

N.a.v. onderstaande mail die ik van je heb gehad ben ik wel heel erg geinteresseerd geraakt in de in jouw woorden achterhaalde Freudiaanse psychotherapie? Ik snap dat er onderdelen zijn die achterhaald ('droomverklaring, penisnijd en oedipuscomplex) of dubieus zijn (hedendaagse dag is te verklaren vanuit de jeugd)? Maar in essentie vind ik het werk dat Freud heeft gedaan niet minder relevant. Ik geloof nog steeds in psychoanalyse in de vorm, waarbij je luistert naar wat de ander zegt. En door de juiste vragen te stellen dichter bij de kern komt van iemands probleem. Eigenlijk conform het Meta Model, waarbij je vanuit oppervlakte via vragen naar de dieptestructuur gaat en door nog veel meer vragen te stellen wilt uitkomen bij de echte ervaring. En goed met die persoon in kaart brengen hoe die ervaringen er dan uit zien, horen, voelen, ... en kijken of je de ervaring kan aanpassen in iets wat wel nuttig is. Door niet de ervaring te veranderen, want dan zou je niet echt heel consistent zijn naar de buitenwereld, maar wel de interpretatie van de ervaring die een persoon in de weg zit. Ik bestempel dat ook als een vorm van psychoanalyse. Waarbij hypnose meer het proces is en de technieken om een doel te bereiken. Het achterhaald aanhalen van Freud voelt ook wel wat pijnlijk voor mij, omdat hij in mijn ogen de eerste is die met psychoanalyse aan de slag ging en spreekt over het onbewuste en daarmee een absolute held. En ook helden kunnen overtuigingen (tunnelvisies) krijgen bij succes. Waarbij hij (en zijn aanhangers) mogelijk ook last krijgen van consistentieprincipe van Cialdini en niet meer objectief tegen nieuwe feiten kunnen aankijken, feiten waarmee oude feiten achterhaald worden.

Groet,

Patrick

 

"Historisch gezien zijn er drie verschillende stromingen binnen de wereld van hypnose. De eerste stroming is klinische hypnose. Dit is hoe hypnose meestal op de universiteit wordt gegeven. Klinische hypnose is vooral theoretisch gericht en heeft veel minder praktische toepassingen. Juist omdat klinische hypnose zo theoretisch is, ben ik gevraagd om meer praktische hypnose te geven op de Vrije Universiteit.

De tweede stroming is hypnotherapie. Hypnotherapie is ontwikkeld door Milton Erickson. Het idee van hypnotherapie is dat je Freudiaanse psychotherapie gebruikt in combinatie met hypnose. Daar komt de naam hypnotherapie ook vandaan. Hypnotherapie is heel praktisch en gericht op het oplossen van issues. Het grote probleem van hypnotherapie is echter dat de Freudiaanse psychotherapie geheel achterhaald is.

De derde stroming is veel minder bekend en is Neuro-LinguÏstisch Programmeren (NLP). NLP is ooit bedacht om stiekem aan hypnose te kunnen doen. Het moest stiekem omdat Richard Bandler, de bedenker van NLP, aan de universiteit geen hypnose mocht gebruiken omdat hij geen klinisch hypnotiseur was. Maar van Milton Erickson had Richard Bandler juist geleerd hoe goed hypnose werkt bij het oplossen van problemen. Alleen heeft Richard Bandler bedacht dat het beter is om hypnose los te koppelen van de Freudiaanse psychotherapie omdat hij in de jaren zeventig al doorhad dat psychotherapie volledig achterhaald was.

De wetenschappers waarmee ik samenwerk op de Vrije Universiteit zijn gedragsanalisten. Gedragsanalisten stammen af van het werk van Pavlov. Het interessante aan Pavlov is, is dat hij een van de eerste wetenschappers was die met hypnose aan de slag ging. Voor Pavlov was de hypnotische reactie namelijk goed meetbaar gedrag. Waar de rest van de wetenschap hypnose eng vond en er niets mee wilde doen totdat in de jaren negentig aan de hand van breinscans onweerlegbaar werd bewezen dat hypnose bestaat en dat het veilig is, zijn gedragsanalisten al vanaf de negentiende eeuw bezig met hypnose.

De man van wie Milton Erickson heeft leren hypnotiseren, is professor Hull. Professor Hull is een van de grote voormannen van de experimentele gedragsanalyse. Op die manier is de cirkel weer rond: Pavlov introduceert hypnose in de gedragswetenschap. Hull pikt dat op en leert het aan Milton Erickson. Milton Erickson creëert zijn eigen hypnose-stroming, namelijk hypnotherapie. Richard Bandler leert hypnotherapie van Milton Erickson, maar maakt er zijn eigen stroming van namelijk NLP. En tenslotte leer ik de gedragsanalisten van de Vrije Universiteit weer hoe je het beste hypnose praktisch kan gebruiken. Een prachtige cirkel van zo’n 150 jaar!"

Edited Tue, May 14, 2019 10:25 AM

Replies to this Topic

Als je psychoanalyse zo sterk op rekt dat het alleen nog maar luisteren naar de ander is, dan is elk gesprek psychoanalyse. En daarmee wordt de term "psychoanalyse" zo sterk uitgehold dat het geen betekenis meer heeft. Nee, psychoanalyse is een specifieke vorm van therapie waarbij de therapeut op zoek gaat naar de oorzaken van de problemen ten einde de patient inzicht te geven in zijn problematiek. Als de patient dan inzicht krijgt, dan verdwijnen de problemen als vanzelf, alsdus Freud.

Daar klopt helemaal niks van. In de eerste plaats is therapie verkeerd omdat het leerproblemen medicaliseert. In de tweede plaats is het concept "oorzaak" helemaal verkeerd en ben je met psychoanalyse op zoek naar dingen die helemaal geen bestaan hebben. Dat betekent dat je of niks vindt (wat vaak het geval is) of als je iets vindt, je het zelf hebt verzonnen. In beide gevallen komt de oplossing geenszins dichterbij.

Tenslotte blijkt er niets te kloppen van het idee dat inzicht tot het verdwijnen van problemen leidt. Sterker nog, het tegenovergestelde is eerder aan de hand: problemen worden hardnekkiger na inzicht omdat men nu de problemen kan rechtvaardigen.

Freud en de Freudiaanse psychotherapie is een grote vergissing geweest. Niet voor niks is het uit het verzekeringspakket gegooid. Bovendien heeft Freud allerminst het onbewuste uitgevonden. Zoals lezers van mijn boek over Nietzsche weten, genaamd Neurosofie, is Nietsche de eerste die het moderne begrip onbewustzijn heeft bedacht.

Beste Joost en alle andere lezers,

Als eerste een reactie op het uitmelken van de term "Psychoanalyse" Ik ben zelf geen voorstander van deze therapievorm omdat de patiënt hiermee vaak eerst verder in het diepe gegooid wordt. Hierna moet die patiënt dan weer omhoog klimmen naar zijn oude niveau. Nu kan er dan pas verder gegaan worden om resultaat te kunnen behalen. 
Bij sommige mensen zal het nu voor succes kunnen zorgen, maar vaak is het dus later niet meer dan een bezigheids-therapie geweest, of zal het uiteindelijk zelfs voor negatief resultaat kunnen zorgen.

Problemen zullen ook niet opgelost worden door de oorzaak te zoeken. Geef mensen een ander blikveld..... Laat iemand vooruit kijken naar wat er wel mogelijk is. Door met een ander blikveld, vanuit een ander gebied/blikveld er mee om te gaan, worden dan mogelijkheden geschapen voor een positieve verbetering. Het zal niet altijd even makkelijk gaan, maar volgens mijn ervaring zal dit makkelijker tot goede resultaten kunnen leiden.

EN NU:
Vraag je eens af:
Is het eigenlijk niet totaal onbelangrijk of Freud, Nietzche, Sinterklaas of een ander de term onbewuste en/of onbewustzijn bedacht heeft? Het gaat hier om alleen een woord, een benaming van een psychologisch fenomeen waar mensen nu en daarvoor al eeuwenlang mee te maken hebben.
Welke benaming je er aan geeft en wie die benaming dan ook bedacht heeft, is dan eigenlijk toch onbelangrijk? ....... Waar het meer om gaat is dat we te maken hebben met het fenomeen, dat we er mee kunnen werken, dat je het kunt gebruiken in de omgang met en hulp aan mensen.
Het noemen van grote namen als Freud en Nietzche is natuurlijk leuk en klinkt interessant...... maar het wordt door veel mensen ook gewoon gebruikt als gemaakte autoriteit, kom interessant over te komen. 
Ja als je er, met wiens methode dan ook,  goed kunt werken en anderen kunt helpen, is dat zeker positief. Maar wees dan wel zo eerlijk om te beseffen dat JIJ de persoon bent die er mee werkt en dan niet die mooie namen, of hoe zie jij dat???

Post Reply

You must be logged in and a member of this Groupsite in order to post a reply to this topic.
To post a reply, contact your group manager(s) Join this Groupsite


NLP Kring Europa
Powered by Groupsite.com

Visibility Public Membership By Invitation or Approved Request Default Profile Professional

Your Status Not Logged-In