Discussion Topics

« Return to NLP

Ethische code voor NLP trainers

Er bestaat geen ethische code voor NLP trainers die onafhankelijk is van de club waar ze bij horen, maar de meeste clubs hebben wel een ethische code. Soms zijn ze flinsterdun en meestal gericht op het beschermen van zichzelf en de andere leden van de club. Neem bijvoorbeeld de ethische code van de NVNLP:

http://www.nvnlp.nl/nvnlp/missie/ethische-code

Artikel 2, of zoals ik het noem het doofpot artikel stelt:

Elk lid zal ervoor zorg dragen, dat de naam van NLP en/of van de NVNLP niet door hem of haar in diskrediet wordt gebracht.

Dat slaat natuurlijk nergens op. Als een lid ernstig verwijtbaar gedrag vertoont dan mag je er van de NVNLP niets over zeggen.

Artikel 4, of zoals ik het noem het word NLP Master Practitioner artikel stelt:

Elk lid is gehouden slechts die methoden en vormen van NLP toe te passen waarin hij/zij zich voldoende heeft bekwaamd. Zo nodig zal hij/zij zelf andere deskundigen consulteren, dan wel betrokkenen naar andere deskundigen doorverwijzen.

Dit is vooral bedoeld om meer mensen meer opleidingen te laten volgen.

Artikel 7 is het nog grotere doofpot artikel:

In twijfelgevallen is elk lid gehouden tevoren overleg te plegen met het bestuur van de Vereniging dan wel een daartoe door het bestuur aangewezen persoon of commissie.

Destijd rond de rel met Jan Damen, een NLP trainer die in het bestuur zat en die certificaten vervalste, reageerde het bestuur met: "Wij kunnen geen politieagent voor elkaar zijn".

De reden dat de NVNLP uberhaupt een ethische code had, is omdat ik ze vroeg of ze een ethische code hadden.

 

Edited Fri, Sep 15, 2017 10:51 AM

Replies to this Topic

Toevallig ben ik ook een keer door de ethische code heen gegaan en had er toen ook punten in waarbij ik de strekking niet goed begreep en het op mij overkwam als houd u zich aan deze ethische code, dan bent u een fantastische NLPer.

In mijn ogen is er maar een NLP en dat is de pure NLP van Bandler. Daar is weinig toevoeging aan nodig. Zeker geen extra ethische code.

Het is trouwens wel grappig dat de ethische-code onder het kopje 'missie' zit. :-D

Een ethische code is alleen nodig als de leden van de club zich slecht aan de regels houden en slecht zijn opgeleid. Om die reden is het beter dat de NVNLP wel een ethische code heeft. Overigens zitten er ook rotte appels tussen The Society of NLP. Alleen zijn dat er procentueel gezien veel minder.

Wat doen ze met de rotte appels bij The Society of NLP. Die kunnen toch op een zwarte lijst gezet worden begreep ik. Waardoor ze zelfs de licentie ook kunnen verliezen.

Ga je zelf nog wel eens naar de US voor een practisioner? Gewoon puur om weer nieuwe kennis op te doen of heb je daar andere wegen voor? Je geeft zelf immers ook opfriscursusssen.

Om de paar jaar organiseer ik een seminar met Richard Bandler in Nederland of Engeland. Daarnaast kan ik overal waar Richard verschijnt assisteren wanneer ik dat wil. Bovendien werk ik achter de schermen mee aan zaken zoals bijvoorbeeld Teaching Excellence, het nieuwste boek van Kate Benson en Richard Bandler. Ik ben er dan ook trots op dat ik in het dankwoord wordt vermeld.

Soms worden rotte appels uit The Society verwijderd. Soms worden ze tijdelijk verbannen en soms heeft The Society geen idee wat er uit hun naam gebeurt. 

Wanneer je goed bent opgeleid en begrijpt waar NLP over gaat en wat de kracht ervan is, dan zal je automatisch doen wat in het belang is van je client, ethische code of niet. 

De rotte appels zijn vaak de mensen die nog steeds denken dat NLP een trucje is om ervoor te zorgen dat mensen zich altijd goed voelen. Dit is de grootste misvatting die er heerst over NLP en het is nog niet gelukt om dit te veranderen. Ook tussen mensen die zijn opgeleid door The Society zit er een aantal die NLP op deze manier gebruiken en daardoor de misvatting in stand houden. Ik denk dat de opleiding hier nog wel een slag kan maken.

Voor mij heeft NLP mijn leven veranderd omdat ik nu begrijp dat ik kan kiezen hoe ik me voel op elk moment en ik vind het nog steeds mooi om te zien wat er gebeurt wanneer een client dat ook begrijpt.

Het hele leven is feedback dus ook de rotte appels zijn belangrijk. 

 

Post Reply

You must be logged in and a member of this Groupsite in order to post a reply to this topic.
To post a reply, contact your group manager(s) Join this Groupsite


NLP Kring Europa
Powered by Groupsite.com

Visibility Public Membership By Invitation or Approved Request Default Profile Professional

Your Status Not Logged-In